Konfiguration af form:

Din form skal pege mod følgende script, med en af metoderne GET eller POST. Herefter følger en liste over de fields du kan bruge og hvordan de skal implementeres.

Dette er den kommando som din form skal benytte.

<FORM METHOD="GET" ACTION="/cgi-bin/FormMail.pl">


Nødvendige Form Fields:

Der er kun et enkelt form field, som du skal have i din form, for at FormMail virker korrekt. Navnet på dette field er recipient.

Field: recipient

Forklaring: Dette form field tillader dig at specificere til hvem form resultaterne skal mailes. Du vil højst sandsynligt have denne option konfigureret som et skjult form field med en værdi der svarer til din egen email addresse.

Syntaks:

<input type=hidden name="recipient" value="mail@domain.dk">


Valgfrie Form Fields:

Field: subject

Forklaring: Subject field bruges til at specificere emnet som skal vises i den email der bliver sendt til dig efter formularen er udfyldt.Hvis du vælger ikke at bruge denne option, så vil scriptetbruge sit standard subject linje: WWW Form Submission

Syntaks:

Hvis du selv vil lave subject linjen: <input type=hidden name="subject" value="Dit Subject">

Hvis du vil lade brugeren lave en subject linje: <input type=text name="subject">


Field: email

Forklaring: Dette form field tillader brugeren at specificere deres egen email addresse. Hvis du vil have en mulighed for at skrive tilbage til en bruger, anbefales det at lave et email field, og give dem lov til at udfylde det.Det bliver så skrevet i From: fieldet i den besked du modtager.

Syntaks:

<input type=text name="email">


Field: realname

Forklaring: Realname fieldet gør det muligt for brugeren at indtaste sit eget navn. Det er brugbart af identifikations årsager, og det vil også blive lagt i From: linjen i din message header.

Syntaks:

<input type=text name="realname">


Field: redirect


Forklaring: Hvis du ønsker at omdirrigere brugeren til en anden URL, istedet for at lade dem se standard svarene til formularen, kan du bruge denneskjulte variabel til at sende dem til en pre fabrikeret HTML side.

Syntaks:

For at vælge hvilken URL de skal ende på: <input type=hidden name="redirect" value="http://din.addresse/fil.html">

Brugeren kan, med denne linje i scriptet, specificere en URL de vil tage hen til, når de har udfyldt formularen. <input type=text name="redirect">


Field: required

Forklaring: Du kan nu påkræve brugeren at udfylde specifikke fields før brugeren kan sende formularen. Man skal bare placere alle de fields der påkræves udfyldt, ind i required fieldet. Hvis brugeren ikke udfylder et påkrævet field, vil han blive gjort opmærksom på hvad han mangler at udfylde, og et link der fører tilbage til formen han lige sendte vil komme til syne.

Syntaks:

Hvis du vil kræve at brugeren skal opgive email og telefon nummer, skal du bruge følgende linje: <input type=hidden name="required" value="email,phone">


Field: env_report

Forklaring: Tillader dig at have Environment variabler inkluderet i email beskeden du modtager efter en bruger har udfyldt formularen. Dette er brugbart hvis du vil vide hvad for en browser brugeren bruger, hvilket domain han kom fra eller anden information tilknyttet environment variabler. Her følger en liste over gyldige environment varibler der kan være brugbare:

  • REMOTE_HOST - Sender det hostnavn der laver forspørgslen.
  • REMOTE_ADDR - Sender IP adressen på den host derlaver forspørgslen.
  • REMOTE_USER - Hvis serveren understøtter autentifikation og script er beskyttet, bliver dette det bruger navn de er autentificeret som. *Denne er normalt ikke sat til.*
  • REMOTE_IDENT - Hvis HTTP server understøtter RFC 931 identifikation, så vil denne variabel blive sat til brugerens navn hentet far serveren. *Denne er normalt ikke sat til.*
  • HTTP_USER_AGENT - Broseren klienten bruger til at sende forspørgslen. Generelt format: software/version library/version

Der findes også andre, men disse er de mest brugbare.

Syntaks:

Hvis du vil finde den host og browser der sendte forspørgslen: <input type=hidden name="env_report" value="REMOTE_HOST,HTTP_USER_AGENT">Field: sort

Forklaring: Dette field tillader dig at vælge den rækkefølge som du ønsker variablerne skal ligge, i den email FormMail genererer. Du kan vælge alfabetisk sortering eller specificere en bestemt rækkefølge, som de skal vises i. Hvis du undlader at bruge denne option, vil de bare blive lagt i standard rækkefølge, bestemt af den måde browseren sender information til scriptet (som ikke altid er den samme som vist i formularen.)

Når du sorterer med et predefineret field, burde du inkludere sætningen "order:" som den første del af værdien for sort fieldet, og derefter skrive navnene på de fields du vil have listet i emailen, separeret af kommaer.

Syntaks:

For at sortere alfabetisk: <input type=hidden name="sort" value="alphabetic">

For at sortere efter rækkefølge: <input type=hidden name="sort" value="order:navn1,navn2,etc...">


Field: print_config

Forklaring: print_config tillader dig at specificere hvilke af config variablerne du vil have skrevet i email beskeden. Som standard bliver ingen config fileds skrevet. Dette er på: grund af de vigtige form fields, som email, subject, etc... er inkluderet i beskedens header. Dog nogle brugere har spurgt efter denne funktion, so de kan have disse fileds skrevet i selve beskeden (body of message). De config fields som du ønsker skrevet, burde være i "value" attributen af dit "input tag" separeret af kommaer.

Syntaks:

Hvis du vil have email og subject fields i selve beskeden: <input type=hidden name="print_config" value="email,subject">


Field: title

Forklaring: Dette field gør det muligt at specificere titlen og headeren som skal vises på den resulterende side hvis du ikke specificerer en omdirrigerende URL.

Syntaks:

Hvis du vil have titlen 'Feedback Form Results': <input type=hidden name="title" value="Feedback Form Results">


Field: return_link_url

Forklaring: Dette field tillader dig at specificere hvilken URL der skal vises, som return_link_title, på den følgende rapport side. Dette field bliver ikke brugt hvis du har tændt for redirect fieldet, men det er brugbart hvis du tillader brugereren at modtage rapporten på den følgende side, men vil give dem en mulighed for at komme tilbage til din forside.

Syntaks:

<input type=hidden name="return_link_url" value="http://din.addresse/fil.html">


Field: return_link_title

Forklaring: Dette er titlen som vil blive brugt til at linke brugeren til den side du specificerer med return_link_url. De vil blive vist på den resulterende form side som:

<ul>
<li><a href="return_link_url">return_link_title</a>
</ul>

Syntaks:

<input type=hidden name="return_link_title" value="Tilbage...">


Field: background

Forklaring: Denne form field tillader dig at specificere et baggrunds billede, som der vil vise sig hvis du ikke har tændt redirect fieldet. Dette billede vil vise sig som baggrunden på form resultats siden.

Syntaks:

<input type=hidden name="background" value="http://din.host.xxx/billede.gif">


Field: bgcolor

Forklaring: Denne form field tillader dig at specificere en baggrunds farve for form resultats siden, på næsten samme måde som et billede. Dette field bør ikke bruges hvis redirect fieldet bliver brugt.

Syntaks:

For en hvid baggrunds side: <input type=hidden name="bgcolor" value="#FFFFFF">


Field: text_color

Dette field virker på samme måde som bgcolor, bortset fra at det istedet ændrer tekst farven.

Syntaks:

For en sort tekst farve: <input type=hidden name="text_color" value="#000000">


Field: link_color

Forklaring: Dette field ændrer farven af links på resultats siden. Den virker på samme måde som text_color.Dette field bør ikke definereres hvis redirect er.

Syntaks:

For en rød link farve: <input type=hidden name="link_color" value="#FF0000">


Field: vlink_color

Forklaring: Dette field ændrer farven af besøgte links på resultats siden. Den virker på samme måde som link_color.Dette field bør ikke definereres hvis redirect er.

Syntaks:

For et besøgt link skal være blåt: <input type=hidden name="vlink_color" value="#0000FF">


Field: alink_color

Dette field ændrer farven af aktive links på resultats siden. Den virker på samme måde som link_color.Dette field bør ikke definereres hvis redirect er.

Syntaks:

For et aktivt link skal være blåt: <input type=hidden name="alink_color" value="#0000FF">


Hvilken som helst andet form field som er i dit script vil blive mailet tilbage til dig, og vist på den resulterende side hvis du ikke har brugt redirect.